Katalog platidel BAN-KA

Kategorie
 
 
 
 
 

Katalog platidel BAN-KA

Katalog bankovek Katalog bankovek BAN-KA tvoříme na základě smlouvy s Českou národní bankou v podobě elektronické kartotéky platidel. Naše logistika zobrazování informací o platidlech spočívá v rychlé a komplexní informaci na jeden pohled. Katalog obsahuje informace o platných platidlech, prekluzivních platidlech, mincích, falzifikátech a cestovních šecích. Informace obsažené v katalogu zvyšují uživateli jistotu při rozhodování o pravosti platidla a tím mohou zabránit případným finančním ztrátám způsobeným nákupem falzifikátu. Používání katalogů platidel při směnárenské činnosti vyžaduje ČNB. (zákon č. 136/2011 Sb.) Katalog bankovek Katalog bankovek BAN-KA tvoříme ve dvou základních formách – softwareové jako windows aplikace a webové, která je vizualizována formou webového prohlížeče. Naše logistika zobrazování informací o platidlech spočívá v rychlé a komplexní informaci na jeden pohled. Katalog obsahuje informace o platných platidlech, neoběhových platidlech, mincích, falzifikátech a cestovných šecích. Informace obsažené v katalogu zvyšují uživateli jistotu při rozhodovaní o pravosti platidla a tým můžou zabránit případným finančním ztrátám způsobením koupou falzifikátu. Používání katalogu platidel při směnárenské činnosti vyžaduje ČNB (zákon č. 136/2011 Sb.).

Katalog bankovek je postaven na několika verzích:
- statická verze sBAN-KA (ve formě Windows aplikace)
- internetová verze IBAN-KA (PHP verze, přístup formou zadání adresy do webového prohlížeče)
- intranetové verze (verze v uzavřených vnitropodnikových sítích)

Základním znakem BAN-Ka je rychlí přístup k požadovanému komplexu dat a následně možnost prohlížení jednotlivých detailů nebo textů. Databáze je postavena hlavně na obrazových informacích, které jsou získávány z reprezentativních zdrojů jako jsou národní banky, emitenti platidel ...
Důležité pro uživatele je barevný způsob orientace ve zvoleném režimu (rám daného obrazu, nebo barva hypertextového skoku v rámci propojení mezi jednotlivými moduly):
- šedá barva - pravé oběhové bankovky
- modrá barva - cestovní šeky
- zelená barva - mince
- žlutá barva - prekluzivní bankovky
- červená barva - padělky

Na ploše se nachází také datum přidání informace nebo změny daného zobrazení (informace) - tento údaj je důležitý pro řazení a třídění.

Jak se pracuje v BAN-KA katalogu.

Zásadou je, získat požadovanou informaci maximálně na 3 kliky myší!
- Výběr měny / státu (tzv Měnový list)
- Výběr nominálu (tzv. Nominálový list)
- Detail - zobrazení detailu is textovým popisem
Výběr měny (Výběrový list):
Vybrat příslušnou menu (stát) je možné buď přes
- mapu - kliknutím na světadíl se otevře lista s vlajkami a názvy států
- kliknutím na vlajku státu v levé listu
- kliknutím na ISO kód měny

Zároveň je však možné vybrat přímo bankovku z aktuálně přidaného seznamu, který je v dolní liště pod označením "Flash news" (je zde definován datum přidání dané bankovky a příslušné informace - tento seznam představuje sumář aktualizací).

Horní lišta (menu) nabízí tlačítka / ikony na:
- návrat do úvodní obrazovky                                      
- školící program
- modul cestovních šeků (opce)                                 
- news - přehled jednotlivých aktualizaci po měsících
- informace o produktu                                                  
- aktualizaci obsahu nebo licence (internet, CD ... .. )
- výběr jazyku                                                                    
- tlačítka pohybu vpřed / vzad

Zobrazení měny (Měnový list)
Příslušný stát je indikován vlajkou a ISO kódem vlevo nahoře. Jednotlivé oběhové nominále v příslušnými emisemi jsou zobrazeny přehledně lícem poslední aktuální emise a textově is rokem uvedení do oběhu. Měnový list dále nabízí výběr jiných měn (států) v levé liště (vlajky a ISO kódy měn). Horní lišta (menu) nabízí kromě výše uvedených funkcí také:
- ikona platné oběhové bankovky - šedá barva
- prekluzivní bankovky - žlutá barva
- mince - zelená barva
- padělky - červená barva
- pamětní mince (pro SKK a CZP) - modrá barva
Kliknutím na príslišné tlačítko / ikonu se zobrazí vybraný modul / list.
Zobrazení prekluzivních bankovek (List prekluzivních bankovek)
Popis je shodný jako v popisu pro platné oběhové bankovky Zobrazení padělků měny (list f alzifikátov)
Popis je shodný jako v popisu pro platné oběhové bankovky

 

Zobrazení mincí dané měny (list mincí)
Popis je shodný jako v popisu pro platné oběhové bankovky.

Kliknutím na příslušnou bankovku / text se otevřít: Zobrazení nominálu (Nominálový list)
Základem zobrazení Nominálového listu je zobrazení / náhled lícní a rubové strany bankovky s vyvedením lokalizace příslušných ochranných prvků. Zároveň uživatel získává náhled na zobrazení ochranných prvků:
- UVA líc a rub - IR líc a rub
- vodoznak, ochranný proužek - soutisk, průhled, hologram
- mikrotextů - OVI, případně jiné
Ve spodní liště jsou popsány jednotlivé ikony příslušných ochranných prvků.
Levá lišta se změní na přehled jednotlivých nominálů a emisí zobrazením náhledu lícní strany.
CZK50-datumy-prekluze
Horní lišta (menu) je doplněna kromě již popsaných funkcí o informační tabulku:
- datum uvedení do oběhu - rozměr bankovky v mm
- datum uvedení do Prekluze - datum neplatnosti bankovky (ukončení prekluzivní doby)
700.607.00
V levém horním rohu je zobrazena vlajka a ISO kód státu. Kliknutím na vlajku za je možné se vrátit na Měnový list.
Kliknutím na lícní, rubovou stranu nebo libovolný zobrazený ochranný prvek se zobrazí náhled na vybraný detail s textovým popisem. Upozornění: toto zobrazení se otevírá v novém okně.

V případě, že k dané bankovce existuje mince, prekluzivní bankovka nebo padělek, je to indikováno tlačítkem příslušné farby.Kliknutím na toto tlačítko / ikonu za přepne zobrazení na zvolené zobrazení. Zobrazení prekluzivní bankovky (prekluzivní list)
Základní zobrazení tohoto dopisu je stejné jako Nomináloveho listu (žlutý rám).
Rozdíl spočívá v levé liště, kde jsou zobrazeny všechny prekluzivní bankovky daného nominálu ve formě náhledu lícní strany bankovky a zobrazení pokračuje přehledem všech prekluzivních nominálů dané měny. Při prekluzivní bankovce je velmi důležitý - datum uvedení do prekluze a datum neplatnosti bankovky (ukončení prekluzivní doby)

Zobrazení padělku bankovky (List padělku)
V hlavním poli (červený rám) je zobrazena lícová a rubová strana falešné bankovky s vyvedením detailů. Detaily jsou zobrazeny formou: levé zobrazení (zelený rámeček) pravý detail bankovky, pravé zobrazení (červený rámeček) detail padělku. Kliknutím na příslušné zobrazení se v novém okně otevře zvětšený detail obou ochranných prvků spolu s textovým popisem. Při padělcích EUR je použito označení ve formě popisu ECB (např EUA0050 P00041). levá lišta zobrazuje přehled všech závažných padělků daného nominálu. Základ tvoří zobrazení lícní a rubové strany bankovky s vyvedením detailů - rozdílů mezi pravým ochranným prvkem a realizací ochranného prvku na příslušném padělek. Zobrazení je doplněno o textový popis zaměřen na podstatné rozdíly v daném ochranném prvku. V případě, že k danému padělku existuje NBS definovaný stupeň nebezpečnosti, tento je uveden v základním popisu.

Z Měnového listu je možné kliknutím na ikonu Mince skočit do Zobrazení mincí dané měny (viz výše List mincí). Kliknutím na příslušný nominál se otevře:

Modul MINCE - nominální :

Po kliknutí tlačítko nebo semafor mince v horní vodorovné
části okna se zobrazí okno s averze mincí zvolené měny.
Kliknutím na obrázek nebo na název emise vedle obrázku je
možné otevřít stránku s detaily mince.

Modul MINCE - detail:

V levém svislém pruhu jsou nyní zobrazeny averze
mincí nad čarou se stejnou hodnotou jako detail
v hlavním okně a pod čarou ostatní hodnoty.
V hlavní části jsou vyobrazeny averze a reverz
mince. Vedle nich jsou zobrazeny parametry mince.

Modul MINCE - reverzy:

V případě že existuje více než jeden reverz mince
je možné kliknout na obrázek reversu v okně
detailů. Tehdy se otevře nové okno se všemi
reverzní zobrazené mince. Okno lze
zavřít stisknutím tlačítka "OK".

Cestovní šeky - ÚVODNÍ STRÁNKA :

Toto je stránka která se zobrazí kliknutí na tlačítko.
Skládá se ze čtyř částí:

, logo

, jídelní lístek

. navigační sloupec

. hlavní okno

V hlavním okně jsou nyní loga společností
vydávajících cestovní šeky.

Cestovní šeky - NOMINÁLY :

Po zvolení emitenta šeků se otevře okno
s nominálními emisí a vlevo ve svislém pruhu se
zobrazí odkazy na jiné měny ve formě vlaječek
a ISO kódů. Po kliknutí na obrázek averzu nebo
název emise se otevře okno s detaily šeku.
V horní vodorovné liště se nacházejí tlačítka na
přístup do průběžně stahovaných šeků
a padělků šeků.

Cestovní šeky - Detail :

V hlavní části se nacházejí detaily ochranných
prvků šeku a obrázek averzu a reversu. V levém
svislém pruhu jsou zobrazeny averze šeků nad
čarou se stejnou hodnotou jako detail v hlavním
okně a pod čarou ostatní hodnoty. Po kliknutí na
obrázek detailu se otevře nové okno se zvětšeným
detailem.

Cestovní šeky - PRIEBEŽNE stahované :

V hlavní části se nacházejí averze jednotlivých
hodnot vedle kterých jsou názvy emisí. Po kliknutí na
obrázek nebo odkaz vedle něj se otevře okno
s detaily.

Cestovní šeky - FALZIFIKÁTY :

V hlavní části se nacházejí averze jednotlivých
hodnot vedle kterých jsou názvy padělků. Po
kliknutí na obrázek nebo odkaz vedle něj se
otevře okno s detaily.

Cestovní šeky - Detail FALZIFIKÁTOV :

V hlavní části se nacházejí detaily ochranných
prvků šeku a padělku a obrázek averzu a reversu.
V levém svislém pruhu jsou zobrazeny averze šeků nad
čarou se stejnou hodnotou jako detail v hlavním okně
a pod čarou ostatní hodnoty. Po kliknutí na obrázek
detailu se otevře nové okno se zvětšeným detailem.
V zeleném rámečku je detail ochranného prvku pravého
šeku av červeném jeho ekvivalent na padělek.

Novinky (NEW) :

V tomto modulu jsou zobrazeny novinky spojené
s katalogem. Klienti jsou zde upozorňováni na
aktualizace katalogu případně na důležité události
související s platidly obecně. Seřazeny jsou
podle měsíců sestupně od nejnovějších po
nejstarší. Měsíc je možné vybrat v levé svislé
liště.

Pomocník:

V tomto modulu jsou klienti seznámeni se způsobem
prohlížení katalogu sBanka. Názorně zobrazuje jak
používat katalog tak, aby klient našel informaci kterou
požaduje. Tento modul bude průběžně doplňován
příspěvky ve formě nejčastěji kladených otázek a odpovědí.

Výběr jazyků :

Po kliknutí na tlačítko výběru jazyka, na pravé straně, se otevře seznam,
ve kterém je možné vybrat preferovaný jazyk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze