Všeobecné provozní podmínky pro bankovní techniku:

Kategorie
 
 
 
 
 

Společnost C&B Consulting sro zajišťuje komplexní a hlavně autorizovaný a certifikovaný servis na celý sortiment, který nabízíme našim klientům. Naši technici jsou zaškolení výrobcem, disponujeme originálními nadradnými díly, softwarem jakož i příslušnou servisní technikou. Technici mají proškolení ze zákona zákona č. 124/2006 Sb o bezpečnosti a ochraně zdraví práce ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 508/2009 Sb ve znění pozdějších předpisů.  

Jaké služby nabízíme:

Záruční a pozáruční servis

Na všechny námi dodávané zařízení poskytujeme certifikovaný servis. Záruční servis poskytujeme ve smyslu výrobní dokumentace. Originální náhradní díly jsou zaručeny výrobcem.

KTS - komplexními Technická Péče (profylacia)

Výrobce doporučuje provádět pravidelnou profylaktickou prohlídku spojenou s vyčištěním zařízení každé 3 - 4 měsíce. Interval závisí na množství zpracovávaných bankovek, mincí nebo jiných cenin (např: žetonů, straveni, kuponů ....). Dodržováním pravidelné profylaktické prohlídky prodlužujete životnost svého přístroje a současně se snižuje riziko vážného poškození vašeho přístroje.

Up- date / aktualizace SW

O dostupnosti aktualizace (např. Nově emitované bankovky - Euro ES2) na Vaše zařízení se můžete informovat na servisním středisku a níže uvedených kontaktech.

Aktualizace provádíme u Nás na servisním středisku, přímo u zákazníka nebo prostřednictvím SD karty.

Aktualizace na servisním středisku:
 • aktualizaci na servisním středisku je možné provádět na počkání (max: 10ks), v případě doručení poštou nebo kurýrem odesíláme ještě v den doručení (max: 10ks), v ostatních případech v následujících pracovních dnech.

 • Při aktualizac na servisním středisku je prováděna také profylaktická prohlídka zařízení.

Aktualizace přímo u zákazníka:
 • po dohodě se zákazníkem je možné vycestovat na místo určení kde BDU shromážděné přístroje (min: 20ks), doprava technika je zpoplatněna.

 • Při aktualizaci u zákazníka je pouze prováděna aktualizace a pročištění přístroje

Aktualizace pomocí SD karty:
 • tato aktualizace je možná jen u zařízení podporující tuto funkci

 • aktualizace je vázána k sériové číslo přístroje

 • pro aktualizaci pomocí SD kary kontaktujte servisní středisko kde Vám podle sériového čísla Vašeho zařízení připravíme SD kartu.

 

Informace o cenách a objednávky na:

Vladimír Handlovský servis, technická podpora servis@cbconsulting.cz +421 48 4710551
Vojtech Benko obchodný manažér vbenko@cbconsulting.cz +420 776 701 657

 
 

Všeobecné provozní podmínky pro bankovní techniku:

Podrobné informácie k prevádzkovým podmienkam pre bankovú techniku

Všeobecne záväzné prevádzkové podmienky pre Bankovú Techniku:

Podmienky inštalácie:

Zariadenie nie je možné inštalovať na nasledovných lokalitách:

 • Vo vonkajšom prostredí – v exteriéri

 • V miestnostiach kde môže poklesnúť teplota pod 10°C

 • V miestnostiach kde môže vystúpiť teplota nad 40°C

 • V prašnom prostredí

 • Na nerovných plochách

 • Vo vlhkom prostredí

 • V prostredí, kde môže dochádzať ku poškodeniu soľou alebo inými chemikáliami

 • Na vozidlách vrátanie lodí a lietadiel

 • V miestach s priamym alebo silným dopadom slnečného žiarenia

 • V miestach, kde by zariadenie mohlo prísť do priameho kontaktu s vodou

 • V kuchynských priestoroch (nebezpečenstvo striekajúcej vody)

 • V priestoroch, kde sú korozívne alebo redukčné plyny

 • V priestoroch s elektro-magnetickým žiarením alebo inými formami žiarenia ovplyvňujúce funkcionalitu zariadenia a / alebo bezpečnosť pri práci a ľudské zdravie

 

Prevádzkové podmienky:

Používateľ je zodpovedný za to, že najneskôr v deň Inštalácie poskytne a vybaví na svoje náklady miesto Inštalácie technickými predpokladmi pre inštaláciu,

 • Prívod elektrickej energie, výrobca bezpodmienečne doporučuje používať prepäťovú ochranu s vyrovnávaním napätia (UPS)

 • V prípade potreby stavebnú pripravenosť miesta,

 • Prepravnú trasu,

 • V prípade potreby pripojenie na internet s obojsmernou komunikáciou prostredníctvom ethernet prípojky RJ45, apod.

 

Napájanie 210-240 VAC, ~50/60 Hz

Príkon, nie viac ako podľa konfigurácie zariadenia

Rozsah pracovnej teploty 10°C do 35°C

Relatívna vlhkosť pri +25°C 40% do 80%

Atmosférický tlak 84 to 107 kPa (630 to 800 mm Hg)

Životnosť zariadenia 5 rokov

 

Prevádzková doba / doporučená doba výmeny jednotlivých dielov

Priebežná základná údržba: je odporučená minimálne raz týždenne pri priemernej prevádzke zariadenia, realizovať základnú údržbu podľa návodu v manuáli. Pokiaľ nie je popísaný priebeh základnej údržby v manuáli (napr. pre jednoduchšie testery alebo počítačky bankoviek) je vhodné použiť doporučenú sadu na čistenie, hlavne čistiaci stlačený vzduch a prefúknuť mechanické dráhy zariadení. Pri údržbe je potrebné dávať pozor, aby neboli poškodené žiadne časti zariadenia, hlavne senzory a elektronické časti

 

Profylaxia – v závislosti od počtu spracovávanej hotovosti alebo doby prevádzky je potrebné realizovať profylaxiu – komplexnú technickú starostlivosť – technikom servisnej organizácie, minimálne však jedenkrát polročne.

Nedodržiavaním pravidiel údržby zariadenia výrazne klesá životnosť zariadenia a nie je možné uznať predpísanú záruku.

 

 

Multicash zariadenia MC, MSS, Opticoin

Základná údržba-čistenie je popísaná v manuáli.

Doporučené priemerné počítanie je 1.300.000 mincí ročne (cca 250 pracovných dní).

Doporučená výmena náhradných dielov:

 • Zadná senzorová jednotka - po 1,5 milióne mincí

 • Senzorová jednotka komplet – po 3 miliónoch mincí

 • Vyraďovací magnet / solenoid – po 750 pracovných dňoch alebo 500.000 zopnutí

 • Triediaci magnet / solenoid - po 750 pracovných dňoch alebo 750.000 zopnutí

 • Remenice - po 750 pracovných dňoch

 • Motor náhonu mincového disku – po 5 miliónoch mincí

 • Unášacie trojuholníky – po 5 miliónoch mincí

 • Gumové tesnenia / odhlučnenie – 1x ročne

 • Vodiaca mincová koľajnica - po 5 miliónoch mincí

Hodinová sadzba servisného technika podľa aktuálneho cenníka servisných prác

 

DORS

Doporučené priemerné počítanie je 500.000 bankoviek ročne (cca 250 pracovných dní).

 • Senzorové jednotky (UV, TR, IR, mag, Validátor) - do 5 miliónov bankoviek

 • Motorová jednotka - do 5 miliónov bankoviek

 • Vodiace kolieska a valčeky - do 8 miliónov bankoviek

 • Remenicová jednotka - do 12 miliónov bankoviek

 • Remene HTD, MXL - do 12 miliónov bankoviek

 

Cash Tester

Doporučené priemerné počítanie pre BC xxx je 300.000 bankoviek ročne (cca 250 pracovných dní) .

Doporučené priemerné počítanie pre CC xxx je 150.000 mincí ročne (cca 250 pracovných dní).

Doporučené priemerné počítanie pre CT xxx je 200.000 bankoviek ročne (cca 250 pracovných dní)

 • Senzorové jednotky (UV, TR, IR, mag, Validátor) - do 5 miliónov bankoviek

 • Motorová jednotka - do 5 miliónov bankoviek

 • Vodiace kolieska a valčeky - do 8 miliónov bankoviek

 • Remenicová jednotka - do 10 miliónov bankoviek

 • Prevodové remene - do 10 miliónov bankoviek

 • Senzorové jednotky (IR, BL) Pre CC 601-604 - do 1 miliónov mincí

 • Unášacie kotúče – 500.000 mincí

 

Cummins Allison

JetSort 1000 (MUL – Minimum Useful Life)

 • Mincové vodiace dráhy - 4.000.000 mincí

 • Triediaci disk

  •  štandardné mince – 10.000.000 mincí

  •  neštandardné mince – 5.000.000 mincí

Životnosť dielov sa znižuje od počtu spracovávaných mincí ročne nasledovne:

Štandardný mix

Neštandardný mix

 

MUL=10.000.000

MUL=5.000.000

 

Ročný objem spracovávaných mincí

Ročný objem spracovávaných mincí

Životnosť

Menej ako 3.000.000

Menej ako 2.000.000

100%

3.000.000 – 4.999.999

2.000.000 – 2.999.999

60%

5.000.000 – 6.999.999

3.000.000 – 3.999.999

30%

7.000.000 – 9.999.999

4.000.000 – 4.999.999

10%

Viac ako 10.000.000

Viac ako 5.000.000

0

 

 

 

JetSort iné ako 1000 (MUL – Minimum Useful Life)

 • Mincové vodiace dráhy - 4.000.000 mincí

 • Triediaci disk

  •  štandardné mince – 50.000.000 mincí

  •  neštandardné mince – 25.000.000 mincí

Životnosť dielov sa znižuje od počtu spracovávaných mincí ročne nasledovne:

Štandardný mix

Neštandardný mix

 

MUL=50.000.000

MUL=25.000.000

 

Ročný objem spracovávaných mincí

Ročný objem spracovávaných mincí

Životnosť

Menej ako 25.000.000

Menej ako 10.000.000

100%

25.000.000 – 29.999.999

10.000.000 – 14.999.999

50%

30.000.000 – 34.999.999

 

35%

 

15.000.000 – 19.999.999

30%

35.000.000 – 39.999.999

 

25%

40.000.000 – 45.999.999

20.000.000 – 24.999.999

10%

45.000.000 – 49.999.999

 

5%

Viac ako 50.000.000

Viac ako 25.000.000

0

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze